Retolació Vidres

 • Vidres Decoració Integral-RètolsDigimp
 • Vidres Decorats-RètolsDigimp
 • Disseny Local Comercial-RètolsDigimp
 • Decoració Vidres Disseny-RètolsDigimp

Vinil de Tall

Aplicació de vinil. Aquest tipus de retolació pot tenir una funció simplement decorativa, funcionar com a rètol, espai publicitari o, fins i tot, ocultar l’interior dels locals sense haver de posar cortines.

 • 01Retolació Integral-RètolsDigimp
 • 02RetolacióVidres-RètolsDigimp
 • 03Vidres Vinil Color-RètolsDigimp
 • 04Vinil de Tall-RètolsDigimp
 • 05Vinil Gran Format-RètolsDigimp
 • 06Vinil per Aparador-RètolsDigimp
 • ?
 • 08Vinil Colors Tall-RètolsDigimp
 • 09Disseny Aparador Botiga-RètolsDigimp
 • 10Disseny Integral Aparador-RètolsDigimp
 • 11Disseny-Local-Comercial-RètolsDigimp
 • 12Vidres Decorats-RètolsDigimp

Vidres amb glaçat

Decoració de vidres i aparadors amb vinil adhesiu que imita els vidres tractats amb àcid.

 • 01Vinil Glacejat-RètolsDigimp
 • 02Glaçat Fondejat-RètolsDigimp
 • 03Empreses Imatge-RètolsDigimp
 • 04Publicitat amb Glaçat-RètolsDigimp
 • 05Decoració Portes Oficines-RètolsDigimp
 • 06Decoració Porta-RètolsDigimp
 • 07Disseny Vinil Glaçat-RètolsDigimp
 • 08Vinil a l'Àcid-RètolsDigimp
 • 09Vidres Glaçats-RètolsDigimp
 • 10Combinació Glaçat Vinil Color-RètolsDigimp
 • 11Disseny Aparador-RètolsDigimp
 • 12Imatge Corporativa-RètolsDigimp

Impressió Digital

Aplicació amb impressió digital. Aquest tipus d’impressió pot tenir una funció simplement decorativa, funcionar com a rètol, espai publicitari o, fins i tot, ocultar l’interior dels locals sense haver de posar cortines.

 • 01Vidres Decoració Integral-RètolsDigimp
 • 03Vidres Gran Format Foto-RètolsDigimp
 • 04Decoració Integral-Rètols Digimp
 • 05Impressió Vidres-RètolsDigimp
 • 06Digital Impressió-RètolsDigimp
 • 07Publicitat Vidres-RètolsDigimp
 • 08Retolació Integral-RètolsDigimp
 • 09Imatge d'Empresa-RètolsDigimp
 • 10Imatge Corporativa-RètolsDigimp
 • 11Disseny Corporatiu-RètolsDigimp
 • 12Impressió a Tot Color-RètolsDigimp

Làmina de protecció solar

També oferim el servei de col·locació de làmina de protecció solar i de seguretat. Aquest material adhesiu té unes característiques especials, ja que aconsegueix reduir els raig UV en un 95% (molt apropiat per a aparadors de botigues), reflecteix la llum (estalvi energètic, tant a l’estiu com a l’hivern) i fa que augmenti la seguretat en cas de trencar-se el vidre.