Política de Privacitat

Avís Legal

En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades facilitades en aquest lloc web (www.retolsdigimp.es), a partir d’ara la Pàgina, estan incorporades en un fitxer responsabilitat de RÈTOLS DIGIMP, a partir d’ara l’Empresa.

La navegació per la Pàgina requereix l’acceptació expressa de l’usuari de totes i cadascuna de les clàusules que s’indiquen en el present Avís Legal, així com de cadascuna de les advertències o clàusules específiques que s’estableixin per a la contractació de determinats serveis, productes o ús de zones de la Pàgina.

En cas contrari, l’usuari haurà d’abandonar la Pàgina.

Condicions d’ús de la Pàgina

L’usuari no pot utilitzar la Pàgina per a la realització d’activitats contràries a les lleis, a la moral i a l’ordre públic. S’obliga a l’Usuari a fer un ús acord a les clàusules establertes en aquest Avís Legal. Així mateix, a no realitzar activitats publicitàries o d’explotació comercial remetent missatges que utilitzin una identitat falsa.

L’Empresa és exclusivament responsable de la Pàgina, que s’utilitza com a publicitat dels seus serveis i productes i no es fa responsable dels continguts que els usuaris puguin enviar o publicar a títol personal a la mateixa. Així, l’usuari, és l’únic responsable de la veracitat, licitud i exactitud dels continguts que genera.

L’Empresa pot interrompre el servei de la Pàgina si detecta un ús contrari a l’expressat en el present Avís Legal per part d’algun dels seus usuaris.

Propietat Intel•lectual i Industrial

La totalitat d’aquesta pàgina: text, imatges, marques, gràfics, logotips, botons, arxius de software, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, es troba protegida per les lleis sobre Propietat Intel•lectual i Industrial, quedant prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, excepte per a ús personal i privat.

Tots els drets de propietat industrial i intel•lectual sobre la Pàgina estan legalment reservats. L’accés i ús de la Pàgina no es pot considerar com a atorgament de llicència d’ús o dret sobre qualsevol actiu que la titularitat o propietat correspongui a l’Empresa.

L’Empresa no pot garantir que tots els continguts siguin precisos o lliures d’error o que el lliure ús dels mateixos per l’usuari no infringeixi els drets de terceres parts. El bon o mal ús de la Pàgina i dels seus continguts està sota la responsabilitat de l’usuari.

Queda totalment prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o redifusió, total o parcial, de la informació continguda en la Pàgina sense autorització prèvia de l’Empresa.

Enllaços

L’Empresa pot incloure enllaços o links de tercers a la Pàgina. Aquestes pàgines de tercers no són objecte de control per part de l’Empresa, per tant, l’Empresa no podrà considerar-se, sota cap concepte, responsable dels continguts d’aquests llocs web ni de les mesures que adoptin relatives a la seva privacitat o tractament de dades de caràcter personal.

L’Empresa suggereix i recomana una lectura detinguda de les condicions d’ús i la política de privacitat d’aquests llocs.

En cas d’estar interessat en activar un enllaç, l’Empresa es compromet a obtenir el consentiment exprés dels gestors de la pàgina. L’Empresa es reserva el dret d’oposició a l’activació d’enllaços amb el seu lloc web.

Responsabilitats

L’Empresa no serà responsable directament ni subsidiàriament de:

La qualitat del servei, la velocitat d’accés, el correcte funcionament ni la disponibilitat ni continuïtat de funcionament de la Pàgina.

Els danys que es puguin causar en els equips de l’usuari per la utilització de la Pàgina.

Els casos en què un tercer, trencant les mesures de seguretat establertes, accedeixi als missatges o els utilitzi per a l’enviament de virus informàtics.

Els vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats o posats a disposició.

La licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts que els usuaris transmetin amb la utilització de la Pàgina o dels serveis que s’ofereixen, així com tampoc la seva veracitat o exactitud. L’Empresa no controla la utilització que els usuaris fan de la Pàgina, ni garanteix que ho facin conforme al que estableix el present Avís Legal.

A títol enunciatiu i amb caràcter no limitatiu, l’usuari és responsable:

Dels continguts introduïts per ell, especialment de les dades i informacions introduïdes i enviats a l’Empresa per mitjà de la Pàgina.

De la realització de qualsevol tipus d’actuació il•lícita, lesiva de drets, nociva i/o perjudicial.

De la custòdia del seu nom d’usuari i password.

Política de Privacitat

Dades de l’entitat que gestiona el web:

RÈTOLS DIGIMP – C. Cerdanya, 26 – 43700 – El Vendrell (Tarragona)

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), la seva normativa de desenvolupament, i la LSSICE 34/2002, d’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic, en compliment del que disposa l’art. 5 i 6 de la LOPD, s’informa a tots els usuaris que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals que aquestes seran incorporades en un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit en la “Agència Espanyola de Protecció de Dades”. El responsable d’aquest fitxer és RÈTOLS DIGIMP amb domicili social al C. Cerdanya, 26 – 43700 – El Vendrell (Tarragona).

Recollida de dades d’usuaris:

Aquest web donarà als usuaris la possibilitat d’accedir a aquesta política de privacitat i a qualsevol altra informació important sobre les seves dades personals abans de l’ompliment i cessió de les mateixes.

Quan ens envia qualsevol dels formularis existents al nostre web, ens està declarant que la informació que ens fa arribar és veritable i exacta. Per tal que la informació que ens ha facilitat sigui sempre actual i no contingui errors, l’Usuari té el deure de comunicar-nos les modificacions de les seves dades de caràcter personal que es vagin produint, així com les rectificacions de dades errònies en cas que en detectin alguna. L’Usuari garanteix que les dades facilitades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es pogués ocasionar.

Quan ens enviï qualsevol dels formularis del web (formulari de contacte o formulari de pressupost) les dades que s’hi inclouen s’utilitzaran de la següent manera:

• Gestionar la seva consulta, suggeriment o sol•licitud.
• Controlar el nombre de sol•licituds rebudes i la seva tipologia, així com per realitzar estadístiques d’ús intern.
• Conèixer i/o participar en futures convocatòries de llocs de treball de l’Empresa.
• Enviar informació periòdica sobre serveis d’interès que pot oferir l’Empresa mitjançant una newsletter.
• Enviar-li publicitat per correu electrònic, fax, carta, SMS, whatsapp, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, que possibiliti realitzar comunicació comercials. Aquestes comunicacions comercials seran de productes i serveis que ofereix l’Empresa, també s’inclou la possibilitat de poder enviar informació sobre productes i serveis per part de tercers que hagin arribat a un acord de promoció comercial amb l’Empresa. En aquest cas, els tercers mai podran accedir a les dades personals de la base de dades de l’Empresa i les comunicacions comercials seran realitzades per part de l’Empresa, i seran de productes i serveis relacionats amb el sector de l’empresa (disseny, construcció, retirada, si s’escau, i col•locació de rètols, tanques publicitàries, pancartes, lones, retolació de vidres, banderoles i banderes, decoració d’interiors, retolació integral o parcial de vehicles, senyalització, fires i exposicions, displays, rètols corporis, vinils, expositors, tòtems, cavallets, opis, directoris, pantalles amb led, recintes firals, caixes de llum, neó…). En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l’usuari garanteix que ha informat a aquest tercer i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a l’Empresa. En aquest sentit, és la seva responsabilitat informar d’aquesta circumstància als tercers de les dades que ens cedirà.

En compliment de la LSSI-CE 34/2002, de 11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informem que podrà en qualsevol moment revocar el consentiment prestat per a l’enviament d’aquestes comunicacions comercials mitjançant el formulari de contacte que apareix al lloc web, indicant la petició expressa i les dades personals que cal esborrar.

Xarxes socials

Qualsevol Usuari que es faci seguidor dels perfils de l’Empresa a les xarxes socials, està consentint el tractament de les seves dades personals dins d’aquest entorn de xarxa social, segons les condicions i polítiques de les mateixes.

Inclusió Plug instal Xarxes Socials (Facebook)

El nostre lloc web utilitza plug-ins de xarxes socials («plug-ins») de la xarxa social facebook.com gestionada per Facebook Inc situada a 1601 S. Califòrnia Au, Palo Alto, CA 94304, EUA Els plug-ins són recognoscibles perquè tenen el logotip de Facebook o pel text «Plug-in de la xarxa social Facebook».

Quan l’usuari visiti una pàgina web del nostre lloc que contingui aquest botó, el seu navegador establirà una connexió directa amb els servidors de Facebook. El contingut del plug-in es transmet directament des de Facebook al seu navegador i des del navegador s’incorpora a la pàgina web. De manera que no tenim cap control sobre el tràfic de dades que Facebook, amb l’ajuda d’aquest plug-in, recopila.

Per obtenir més informació sobre la finalitat i l’abast de la recopilació de dades i el posterior processament i utilització que Facebook fa d’ells, així com dels drets de l’usuari en aquest àmbit i les diferents configuracions per a la protecció de la privacitat dels usuaris, visita la pàgina de Facebook sobre la seva política de privacitat http://www.facebook.com/policy.php.

Si l’usuari és membre de Facebook i no desitja que Facebook recopili dades sobre ell a través del nostre lloc web vinculant-los amb les dades que, com a membre de Facebook, aquesta empresa ja té emmagatzemats, haurà, abans de visitar la nostra pàgina, desautentificar-se del compte de Facebook.

Seguretat

L’usuari serà l’únic responsable de la veracitat de les dades facilitades a l’Empresa.

La navegació per la pàgina deixa com rastre l’adreça IP assignada pel seu proveïdor d’accés, aquestes dades únicament seran utilitzades amb la finalitat d’elaborar dades estadístiques de la Pàgina.

L’Empresa administra el seu entorn de servidors de forma adequada, tenint una infraestructura tallafocs d’estricte compliment. Utilitza contínuament tecnologies actuals per assegurar-se que la confidencialitat i la privacitat de la informació no està compromesa.

L’Empresa li comunica que ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessària per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats. Malgrat tots els esforços, l’usuari reconeix i accepta que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Drets

Si desitja exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació o oposició pot fer-ho mitjançant comunicació dirigida a:

RÈTOLS DIGIMP
C. CERDANYA, 26
43700 – EL VENDRELL
(TARRAGONA)

Política de Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per al seu correcte funcionament. Utilitzem les cookies per mantenir informació relacionada amb la navegació del web, per recopilar informació estadística i facilitar l’enllaç amb diferents serveis de tercers (xarxes socials).

Una galeta (més coneguda per la seva denominació anglesa cookie) és un fragment d’informació enviat des d’un servidor de pàgines web a un navegador que pot ésser retornada pel navegador en posteriors accessos a aquest servidor. El navegador guarda aquesta informació en forma d’arxiu de text al disc dur del visitant de la pàgina web per tal que certes informacions puguin ser recuperades en posteriors visites. Varen ser utilitzades per primer cop per Lou Montulli, quan treballava a l’empresa Netscape Communications, mentre estudiava les possibilitats del comerç electrònic.

Font wikipedia (http://ca.wikipedia.org/wiki/Galeta_(inform%C3%A0tica))

Les cookies que utilitzem són: cookies d’anàlisi estadística: Són les que ens permeten quantificar el nombre de visitants i analitzar estadísticament l’ús que fan els usuaris del nostre web. Per aquesta finalitat utilitzem el servei de Google Analytics. I, cookies de caràcter tècnic i de personalització: Són les que ens permeten controlar aspectes relacionats amb la sessió de l’usuari, de manera que podem millorar l’experiència de navegació dins del lloc web.

Si continues navegant en aquest lloc web entenem que estàs acceptant l’ús de cookies que fa aquest lloc web.

En cas contrari, t’informem com pots esborrar-les. Pots fer-ho a través dels enllaços que trobaràs a continuació depenent del navegador que utilitzis:

Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ca
Mozilla Firefox http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Internet Explorer http://windows.microsoft.com/ca-es/windows-vista/block-or-allow-cookies
Safari http://support.apple.com/kb/ph5042
Safari per a IOS (iPhone i iPad) http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=ca_es&locale=ca_es
Chrome per a Android https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=ca

Finalment, pots dirigir-te al portal Your Online Choices http://www.youronlinechoices.com/es/ a on, a més de trobar informació útil, pots configurar, proveïdor per proveïdor, les teves preferències sobre les cookies publicitàries de tercers.

En cas que deshabilitis les cookies, no podem garantir que la web funcioni correctament o que en puguis utilitzar totes les funcionalitats.

Final

Aquest Avís Legal també està inclòs a la Pàgina en castellà i està sotmès a la legislació espanyola vigent.

Qualsevol tipus de conflicte derivat de la utilització dels serveis oferts o dels continguts propis de la Pàgina les parts, amb l’acceptació de les clàusules que estableix el present Avís Legal, es sotmetran als Tribunals i Jutjats competents del Vendrell.