Nova imatge gràfica per l’esport del Vendrell

El Patronat d’esports del Vendrell estrena nova imatge en els rètols de totes les seves instal·lacions. Vam proposar diferents dissenys per unificar la comunicació i finalment es va optar per tres models on es representa cadascun dels espais amb tres imatges diferents però amb una mateixa línia gràfica.

El resultat és una imatge actual però duradora en el temps.
Us animem a conèixer l’oferta esportiva del Vendrell!

  • Website icon
  • Mail icon
  • Facebook icon
  • LinkedIn icon

 

patronat d'esports